Zapis i przywrócenie listy zainstalowanych programów

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wygeneruj listę posiadanych aplikacji na "starym" systemie:

rpm -qa --qf "%{name}.%{arch} \n" | sort > /home/old.log

i "nowym" systemie:

rpm -qa --qf "%{name}.%{arch} \n" | sort > /home/new.log

utwórz skrypt porownaj-listy.sh, który wyłuska z list brakujące i nadmiarowe aplikacje:

#!/bin/bash
OLD=$1
NEW=$2
for p in $(cat $OLD $NEW | sort -u) ; do
	grep $p $NEW || echo $p >>brakujace.log
	grep $p $OLD || echo $p >>nadmiarowe.log
done

nadaj prawa wykonywanie (chmod +x porownaj-listy.sh) i uruchom ten skrypt tak:

porownaj-listy.sh /home/old.log /home/new.log

aby zainstalować paczki na podstawie listy z wygenerowanego pliku wykonaj:

su -c'yum install $(cat /folder/z/plikiem/brakujace.log)'
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia