Wyłączenie IPv6

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści


Większość dostawców internetu w Polsce wciąż jeszcze nie korzysta z protokołu IPv6, przedstawię więc poniżej sposób na jego wyłączenie w Fedorze w wersjach od 11 wzwyż.

Wyłączanie w wersjach Fedory od 11 do 15 włącznie

Jako root przechodzimy do katalogu /etc/modprobe.d i do pliku o nazwie np. blacklist-ipv6.conf wpisujemy:

install ipv6 /bin/true
blacklist ipv6

Polecenia powodują, że za każdym razem kiedy ma być ładowany moduł ipv6 wykonywana jest komenda /bin/true (nieistotna z punktu widzenia systemu) zamiast rzeczywistego ładowania modułu. Drugie polecenie dodaje moduł ipv6 do czarnej listy, co skutecznie zapobiega próbom ręcznego załadowania modułu.

Tip.png
Warto wspomnieć, że nazwa pliku blacklist-ipv6.conf jest tylko przykładowa
Ważne jest, aby plik znalazł się w katalogu /etc/modprobe.d oraz po dowolnej nazwie miał rozszerzenie .conf

Po restarcie systemu polecenie

lsmod | grep ipv6

nie powinno wykazać żadnych wyników. Jeśli tak jest, to możemy zatrzymać i wyłączyć firewall dla protokołu IPv6

/etc/init.d/ip6tables stop
chkconfig ip6tables off

Sposób został z powodzeniem przetestowany na Fedorze, Fedorze 12 i Fedorze 13 (beta).

Wyłączanie w wersji Fedora 16

W Fedorze w wersji 16 skuteczne wyłączenie IPv6 jest prostsze. Wystarczy wykonać polecenia:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1" >> /etc/sysctl.conf

Pierwsze polecenie wyłącza IPv6 natychmiast, drugie zapobiega włączaniu po restarcie Następnie można wyłączyć firewall dla IPv6:

systemctl stop ip6tables.service #zatrzyma się natychmiast
systemctl disable ip6tables.service #nie włączy się po restarcie systemu

Po tych zabiegach i po restarcie systemu polecenie ifconfig nie powinno już pokazywać wartości inet6 addr a polecenie systemctl status ip6tables.service powinno pokazać status usługi podobny do poniższego:

ip6tables.service - IPv6 firewall with ip6tables
	  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ip6tables.service; disabled)
	  Active: inactive (dead)
	  CGroup: name=systemd:/system/ip6tables.service


Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia