Usługi

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Tools.png
Do uzupełnienia
Należy uzupełnić opisy oraz informacje o tym, czy można wyłączyć następujące usługi: atd, atieventsd, capi, cups-config-daemon, hsqldb, mdmonitor

Usługi są ważną częścią systemu, dzięki nim w systemie jest dostępne automatyczne montowanie podłączanych woluminów, automatyczna obsługa sieci, czy urządzeń zewnętrznych różnej maści.

Spis treści

Konfiguracja usług

Warn.png
Od wersji 15. do zarządzania usługami służy polecenie systemctl lub jego (niestabilny i wciąż rozwijany) graficzny odpowiednik systemadm
Polecenia system-config-services i chkconfig zostały odpowiednio dostosowane i nadal powinny działać, ale w razie problemów należy zapoznać się z nowym poleceniem.

Program system-config-services

Najprostszym sposobem kontroli działania systemowych usług jest graficzny program system-config-services. Możesz go zainstalować tak:

yum install system-config-services
Tip.png
Mała uwaga
fedora posiada więcej graficznych konfiguratorów, których nazwa zaczyna się od system-config-. Ich pełną listą wyświetli polecenie:
yum search system-config

Program pozwala kontrolować zarówno działanie usług w tym momencie jak i ustalać poziomy uruchamiania usług.

Program service

Podstawowym programem konsolowym, kontrolującym start/stop/restart usług w tym momencie jest service. Najprostsze użycie sprowadza się do poleceń

service NAZWA stop
service NAZWA start
service NAZWA restart
service NAZWA status

więcej informacji uzyskasz wpisując

service --help
man service

Program chkconfig

O ile program service służy do kontroli usług ad hoc, to program chkconfig uzależnia działanie usług od poziomu uruchomienia systemu. Samo polecenie bez parametrów wypisze listę usług wraz z regułami uruchamiania.

 • Jeśli chcemy żeby przy starcie systemu nie włączał się nam np. ip6tables wpisujemy:
chkconfig ip6tables off

włączenie

chkconfig ip6tables on

Usługi nie są włączane/wyłączane na wszystkich poziomach, tylko na domyślnie ustawionych. Nie powinieneś tego zmieniać bez wyraźnego powodu. Jeśli mimo to chcesz zmusić program do włączenia np. na poziomie 3 i 5, wpisz:

chkconfig --level 35 ip6tables on

pamiętaj tylko, że to w żaden sposób nie wpływa na pozostałe poziomy.

 • Status usługi w przypadku kiedy znamy nazwę np. ip6tables uzyskamy wpisując:
chkconfig --list ip6tables

Jeśli z listy usług chcielibyśmy wyłuskać te uruchamiane na poziomie 5, czyli w graficznym interfejsie (tzw. X-y). Możemy posłużyć się komendą grep

chkconfig |grep 5:włączone

reszta w

man chkconfig

Program ntsysv

"Klikany" konsolowy interfejs o tej samej funkcjonalności co chkconfig, jest również komponentem programu setup. Uruchamiany poleceniem:

ntsysv

lub po prostu

setup

Zachowanie kopii ustawień

Kiedy zakończysz konfigurację usług warto ją wyeksportować, choćby po to by nie tracić czasu przy następnej instalacji na ponowne sprawdzanie ich opisu. W praktyce interesuje nas tylko poziom 3 i 5, eksport ustawień do pliku może wyglądać tak.

chkconfig | cut -f1,5,7 > moje_uslugi_f10.log

lub tak:

 • eksport ustawień usług
chkconfig |grep włączone  |cut -f1 > /home/uslugi_on_f11.log
chkconfig |grep -v włączone|cut -f1 > /home/uslugi_off_f11.log
 • przywrócenie ustawień na podstawie tych plików
cat /home/uslugi_off_f11.log |xargs -i echo chkconfig '{}' off |sh
cat /home/uslugi_on_f11.log |xargs -i echo chkconfig '{}' on |sh

Lista usług

Tip.png
Umieszczono tu tylko najczęściej występujące usługi
możliwe że posiadasz trochę odmienny zestaw. Brakujące opisy możesz znaleźć w skrypcie samej usługi np:
less /etc/init.d/NAZWA
 • NetworkManager

NetworkManager jest prostym w użyciu narzędziem do zarządzania sieciami bezprzewodowymi.

Włącz, jeśli posiadasz kartę WiFi.

 • akmods (dostarczana z pakietem akmods)

Usługa, dzięki której po instalacji nowej wersji danego akmoda zostanie on automatycznie skompilowany do postaci binarnej i uruchomiony.

Włącz, jeśli używasz akmodów.

 • anacron

Jest w zależności z usługą crond. Odpowiada za uruchamianie wyznaczonych zadań.

Zalecane jest, aby usługa była włączona.

 • atd

Uruchamia i zatrzymuje demona "at".

Można wyłączyć.

 • atieventsd (dostarczana z pakietem kmod-fglrx)

Daje ATI External Events Daemon dostęp do serwera X.

Zalecane, aby usługa była włączona. Do uzupełnienia

 • auditd

Uruchamia Linuksowy Demon Rewizji, który zbiera informacje o zdarzeniach bezpieczeństwa do specjalnego logu. Gdy usługa jest wyłączona, logi są wysyłane do sysloga

Można wyłączyć.

 • avahi-daemon

Demon implementujący architekturę Zeroconf ("Bonjour"). Służy głównie do wykrywania urządzeń i usług w sieci lokalnej bez wykorzystania serwerów DNS.

Zaleca się włączenie usługi, jeśli chcesz wykorzystywać sieciowe funkcje PulseAudio. W znacznej większości przypadków można wyłączyć.

 • bluetooth

Usługa dająca dostęp do urządzeń bluetooth.

Włącz, jeśli posiadasz adapter BlueTooth™

 • capi

Zatrzymuje i uruchamia usługi capi dla pasywnych kart ISDN.

Włącz, jeśli posiadasz pasywną kartę ISDN.

 • cpuspeed

Usługa umożliwiająca zmianę częstotliwości procesora podczas pracy w zależności od obciążenia. Kiedy zużycie procesora jest niskie można go spowolnić, oszczędzając energię.

Włącz, jeśli Twój procesor posiada funkcję zmiany częstotliwości (większość nowych procesorów, również stacjonarnych). Wyłączenie spowoduję stałą pracę na najwyższej częstotliwości.

 • crond

Usługa wykonująca wyznaczone zadania o konkretnych godzinach

Zalecane jest, aby usługa była włączona.

 • cups

Usługa drukowania

Włącz, jeśli posiadasz drukarkę.

 • cups-config-daemon

Aktualnie posiada status przestarzałe

Zalecane wyłączenie.

 • cvs (dostarczana z pakietem cvs)

CVS jest repozytorium dla plików źródłowych programów.

Włącz, jeśli chcesz postawić serwer z repozytorium cvs.

 • dnsmasq

Usługa odpowiadająca za przydzielanie adresów IP w sieci lokalnej oraz za tworzenie cache serwerów DNS.

Włącz, jeśli komputerem jest serwer w sieci lokalnej.

 • fb-server (dostarczana z pakietem frozen-bubble-server)

Serwer dedykowany gry Frozen Bubble

Włącz, gdy chcesz postawić serwer dedykowany tej gry.

 • fglrx (dostarczana z pakietem kmod-fglrx)

Skrypt do kart graficznych ATI, który sprawdza czy moduł fglrx dla aktualnego jądra istnieje i go ładuje, a następnie zmienia plik xorg.conf tak, aby X korzystały ze sterownika fglrx.

Włącz, jeśli używasz sterownika fglrx.

 • firstboot

Konfiguracja krok po kroku świeżo zainstalowanego systemu.

Wyłącz.

 • gpm

Mysz w konsoli. Umożliwia używanie myszy na wirtualnych terminalach TTY, kopiowanie i wklejanie.

Włącz, jeśli chcesz używać mysz w konsoli.

 • haldaemon

Usługa zajmująca się aktualizowaniem bazy sprzętu podłączonego do komputera.

Zostaw włączone.

 • hsqldb

High Performance Java Database Server

Włącz, jeśli chcesz używasz ten serwer.

 • httpd

Serwer WWW Apache. Umożliwia hostowanie strony WWW w protokole HTTP lub HTTPS na lokalnym komputerze.

Włącz, jeśli chcesz mieć serwer stron.

 • ip6tables

Zaawansowany firewall z obsługą IPv6

Zalecane, aby usługa była włączona. Możesz wyłączyć, jeśli nie używasz IPv6.

 • iptables

Zaawansowany firewall.

Zalecane, aby usługa była włączona.

 • irda

Umożliwia korzystanie z adapterów IrDA.

Włącz, jeśli posiadasz i używasz taki adapter.

 • irqbalance

Umożliwia sprawiedliwsze rozłożenie obciążenia wynikającego z komunikacji sprzętu z procesorem na wszystkie posiadane procesory/rdzenie.

Włącz jeśli Twój komputer posiada więcej niż jeden procesor/rdzeń.

 • iscsi

Klient iSCSI, standardu pozwalającego na przesyłanie poleceń magistrali SCSI przez standardowe sieci IP.

Wyłącz.

 • iscsid

Serwer ISCSI.

Wyłącz.

 • isdn

Usługa umożliwiająca korzystanie z kart ISDN.

Włącz, jeśli posiadasz kartę ISDN.

 • kerneloops

Usługa zbierająca i wysyłająca błędy jądra na kerneloops.org, aby programiści mogli ulepszać jądro.

Zaleca się, aby usługa była włączona. Jeśli zależy Ci na pełnej prywatności, możesz ją bez przeszkód wyłączyć.

 • libvirtd (dostarczana z pakietem libvirtd)

Demon umożliwiający zarządzanie instancjami systemów-gości oraz wirtualnymi sieciami.

Włącz, jeśli używasz wirtualizacji.

 • lm_sensors

Usługa, dzięki której możesz zbierać informacje na temat stanu Twojego sprzętu, temperatury, szybkości pracy itp.

Włącz, jeśli Twój sprzęt obsługuje takie monitorowanie i jeśli Ty tego potrzebujesz.

 • mdmonitor

Monitor softwarowego RAID.

Włącz, jeśli chcesz monitorować RAID.

 • messagebus

Usługa komunikacji między procesami D-BUS, umożliwia wysyłanie powiadomień i wiadomości, a także udostępnianie usług.

Włącz, po wyłączeniu środowiska graficzne (KDE, GNOME itp.) mogą pracować nieprawidłowo.

 • microcode_ctl

Narzędzie aktualizacji mikrokodu w procesorach Intela (IA32).

Włącz, jeśli posiadasz procesor firmy Intel®.

 • mysqld (dostarczany z pakietem mysql-server)

Serwer bazy danych MySQL.

Włącz, jeśli używasz tych baz danych.

 • netfs

Usługa służąca do automatycznego montowania i odmontowywania sieciowych systemów plików.

Włącz, jeśli korzystasz z dysków sieciowych.

 • netplugd

Służy do zarządzania niestatycznych interfejsów sieciowych.

Włącz, jeśli posiadasz takie interfejsy sieciowe.

 • network

Zarządza siecią ze skryptów w /etc/sysconfig/network-scripts/

Włącz, jeśli używasz tych skryptów. Jeśli jest włączona usługa NetworkManager, ta usługa powinna być wyłączona.

 • nfs

Serwer sieciowego systemu plików NFS

Włącz jeżeli chcesz udostępniać pliki przy pomocy Network File System.

 • ntpd

Demon Network Time Protocol. Umożliwia synchronizację czasu z serwerem na świecie.

Włącz, jeśli chcesz udostępniać innym komputerom usługę synchronizacji czasu.

 • ntpdate

Ustawia aktualną datę i czas.

Włącz, jeśli chcesz mieć zawsze aktualny czas na Twoim komputerze.

 • preload (dostarczana z pakietem preload)

Na podstawie obserwacji przewiduje, które aplikacje i biblioteki będą używane przez użytkownika i ładuje je do pamięci operacyjnej, aby później programy te szybciej się uruchamiały.

Włącz, jeśli chcesz przyspieszyć uruchamianie aplikacji.

 • qemu (dostarczana z pakietem qemu)

Umożliwia uruchamianie nielinuksowych programów przez kliknięcie na nich lub wydanie polecenia

./file.exe

Włącz, jeśli chcesz używać tej funkcjonalności.

 • restorecond

Przywraca domyślny kontekst SELinuka dla plików.

Włącz, jeśli używasz SELinuksa.

 • rsyslog

Zaawansowany logger systemu obsługujący logi wszelkiego typu: MySQL, syslog/tcp, filtrowanie oraz inne.

Zalecane jest, aby usługa była włączona

 • sendmail

Serwer pocztowy. Domyślnie skonfigurowany na powiadamianie roota o użyciu dysku czy dokonanych aktualizacjach systemu.

Zalecane jest, aby usługa była włączona.

 • setroubleshoot

Demon informujący o problemach w wyniku blokad SELinuksa i podający pomocne informacje w jego naprawie.

Włącz, jeśli używasz SELinuksa.

 • sshd

Usługa dzięki której, do systemu można się zalogować zdalnie na konsolę. Przydatne przy serwerach.

Włącz, jeśli chcesz mieć dostęp do zdalnego połączenia.

 • wine

Zezwala na uruchamianie aplikacji Windows® przez podwójne kliknięcie na ich ikonie lub wykonanie

./file.exe

Włącz, jeśli chcesz używać tej funkcjonalności.

Uruchamianie "równoległe"

Możesz przyspieszyć uruchamianie swojego systemu poprzez rownoległe uruchamianie usług i serwera X.

Jako root edytujemy plik

"nano /etc/event.d/prefdm"

i zmieniamy linijkę:

start on stopped rc5

na:

start on started rc5
Warn.png
Uwaga ! Serwer X może się nie "podnieść" w zależności od tego jakie usługi masz wlączone w systemie lub w jakiej kolejności.

Linki

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia