Rejestrujemy nowy typ MIME

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wstęp

W graficznych menadżerach plików takich jak Nautilus z GNOME, rodzaj pliku rozpoznawany jest na podstawie typu MIME. W terminalu możemy określić typ mime komendą:

mimetype /ścieżka/do/pliku

Rejestrujemy nowy typ MIME

Moim "codziennym" edytorem jest geany, jednak chciałbym prowadzić notatki w org-mode dostępnym w emacs.

Utworzymy nowy rodzaj pliku tekstowego, rozpoznawany po rozszerzeniu *.org. Nazwiemy typ:

text/emacs-org-mode

i oprzemy o istniejący typ: text/plain. Nazwy plików xml i desktop nie mają większego znaczenia (byle były unikalne).

  • tworzymy plik emacs-org-mode.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mime-info xmlns="http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info">
  <mime-type type="text/emacs-org-mode">
    <sub-class-of type="text/plain"/>
    <comment>Emacs org-mode document</comment>
    <glob pattern="*.org"/>
  </mime-type>
</mime-info>

instalujemy nowy typ poleceniem:

xdg-mime install emacs-org-mode.xml
Tip.png
Jeśli typ ma być globalny
to zapewne xdg-mime należy wywoływać jako root, ale nie sprawdzałem tego
  • tworzymy plik emacs-org-mode.desktop
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=org-mode
Comment=Org-Mode: Your Life in Plain Text
Exec=emacs -mm %f
Terminal=false
Icon=/usr/share/pixmaps/gnome-irc.png
Categories=Utility;
MimeType=text/emacs-org-mode

i kopiujemy do jednej z dwu lokalizacji:

~/.local/share/applications

lub dostępny globalnie

/usr/local/share/applications

ustawiamy domyślny program do otwierania nowego typu:

xdg-mime default emacs-org-mode.desktop 'text/emacs-org-mode'

Aby zmiany były widoczne należy ponownie się zalogować, albo zrestartować menadżera plików. W przypadku GNOME Nautilus wystarczy komenda:

nautilus -q

Linki

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia