Panel do zarządzania serwerem

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Webmin

Webmin jest panelem do zarządzania serwerem z poziomu przeglądarki www. Pozwala ustawić konta użytkowników, Apache, iptables, DNS, wykonać zdalnie polecenia itd.
Utwórz plik repozytorium Webmin

"mcedit /etc/yum.repos.d/webmin.repo"

o zawartości

 [Webmin]
 name=Webmin Distribution Neutral
 baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
 enabled=1 
 gpgkey=http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
 gpgcheck=1

instalacja klucza GPG dla repozytorium

"rpm --import http://www.webmin.com/jcameron-key.asc"

instalacja panelu webmin i usermin (opcjonalnie jest jeszcze w repo usermin-webmail)

"yum install webmin usermin"

instalacji będzie wykonana do folderów /usr/libexec/webmin i /usr/libexec/usermin.
Logowanie do webmin odbywa się z przeglądarki pod adresem https://localhost:10000/ jako użytkownik root (również hasło dla root). Natomiast logowanie do usermin pod adresem https://localhost:20000/ a użytkowników i dostępne w panelu polecenia konfigurujesz z poziomu webmin.

ISPConfig

ISPConfig podobnie jak webmin jest panelem do zarządzania serwerem z poziomu przeglądarki www. Zamiast opisu polecam "obrazkowy" poradnik dostępnych w serwisie howtoforge.com. Znajdziecie tam wiele szczegółowych poradników o uruchamianiu przeróżnych usług na fedorze

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia