LAMP (Linux Apache MySQL PHP)

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Apache, MariaDB, PHP

Otwórz konsolę i wklej tam (shift + Insert)

"dnf install httpd php php-{pdo,mysqlnd,gd} mariadb mariadb-server"

Tym oto sposobem zainstalowaliśmy nasz serwer www razem z php i MariaDB. Teraz trzeba go uruchomić:

"systemctl start httpd.service""systemctl start mariadb.service"

serwer jest już prawie gotowy do użytku. Musimy jeszcze zmienić hasło użytkownika root do bazy danych:

"mysql_secure_installation"

następnie wciśnij enter oraz y i podaj hasło gdy MariaDB Cię o to prosi. Na pozostałe pytania również odpowiedz wciskając y.

Aby ujrzeć stronę główną swojego serwera w pasek adresu przeglądarki wpisz: localhost.

Domyślnym katalogiem serwera jest /var/www/html. Możemy jeszcze dodać autostart naszego serwera przy starcie systemu:

"systemctl enable httpd.service""systemctl enable mariadb.service"

phpMyAdmin

W konsoli wpisujemy:

"dnf install phpmyadmin"

Po zainstalowaniu phpMyAdmina należy ustawić hasło roota na zgodne z MySQL. Wyedytujmy więc plik konfiguracyjny ulubionym edytorem, np.:

"nano /etc/phpMyAdmin/config.inc.php"

Znajdź poniższe linijki i wpisz w cudzysłowy użytkownika i hasło:

'Servers''user'] ='root''Servers''password'] ='hasło_ustalone_wczesniej'

zapisz plik Ctrl + O i zamknij edytor Ctrl + X. Teraz wystarczy zrestartować usługę Apache:

"systemctl reload httpd.service"

Aby otworzyć phpMyAdmina wpisz w pasek adresu przeglądarki: http://localhost/phpMyAdmin/

Oprogramowanie na bazie LAMP

LAMP to skrótowiec od Linux + Apache + MySQL + PHP, popularnego oprogramowania do tworzenia dynamicznych stron WWW. Repozytoria Fedory oferują kilka skryptów, które możemy zainstalować. Między innymi:

Ich instalacja sprowadza się do wydania polecenia:

"dnf install NAZWA"

gdzie NAZWA to:

  • wordpress
  • mediawiki (zob. artykuł MediaWiki)
  • gallery2
  • drupal6 lub drupal7
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia