Instalacja i konfiguracja PostgreSQL

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Instalacja pakietów i konfiguracja usług

Zaczynamy od instalacji grupy PostgreSQL

Otwieramy konsolę i wpisujemy:

su - 
yum groupinstall "PostgreSQL Database"

Po zakończeniu instalacji inicjalizujemy bazę danych

Warn.png
Ważne - od Fedory 16 zmienia się komenda inicjalizacji bazy danych

Dla Fedory 15 i niżej:

su -c "service postgresql initdb"

Dla Fedory 16:

su -c "postgresql-setup initdb"

Uruchamiamy bazę danych:

su -c "service postgresql start"

ustawiamy domyślny start postgres podczas uruchamiania systemu:

su -c "chkconfig postgresql on"

Konfiguracja

Czas zająć się konfiguracją musimy zmienić hasło użytkownika postgres, oraz w plikach konfiguracyjnych wprowadzić wymóg logowania z hasłem.

Przełączamy się na root-a:

 su -

Uruchamiamy wiersz poleceń sql:

 su postgres -c psql 

Wprowadzamy polecenie zmiany hasła:

postgres=# alter user postgres with password 'twoje_haslo';

Edytujemy plik pg_hba.conf:

vim /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

Na końcu pliku znajdują się następujące wpisy:

# "local" is for Unix domain socket connections only local all all ident
# IPv4 local connections:host all all 127.0.0.1/32 ident
# IPv6 local connections:host all all ::1/128 ident

wszystkie wpisy „ident” zamieniamy na md5:

# "local" is for Unix domain socket connections only local all all md5
# IPv4 local connections:host all all 127.0.0.1/32 md5
# IPv6 local connections:host all all ::1/128 md5

Instalacja pgAdmin III i obsługi PostgreSQL dla PHP

Do obsługi bazy PostgreSQL od strony "okienek" doskonale nadaje się PgAdmin III

W celu jego instalacji uruchamiamy konsole i wpisujemy polecenie:

su -c "yum install pgadmin3"

Aby Apache miał dostęp do bazy PostgreSQL poprzez PHP należy zainstalować odpowiedni pakiet:

 su -c "yum install php-pgsql"
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia