Skrypty użytkowników: Różnice pomiędzy wersjami

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m (wikirepo)
(- wikirepo [ wszystko i tak jest na stronie "repo" ])
Linia 104: Linia 104:
 
</source>
 
</source>
  
==wikirepo==
 
Najbardziej aktualna wersja tego skryptu jest do pobrania na stronie [[repo]]
 
<source lang="bash">
 
#!/bin/bash
 
  
# wikirepo - listuje, ściąga, instaluje paczki RPM prosto z http://wiki.fedora.pl/wiki/repo
 
# by borzole
 
 
#parametry
 
BASE=${0}
 
ARGS=${@}
 
URL="http://wiki.fedora.pl/index.php?title=repo&action=raw&ctype=text/css"
 
 
TMP=/tmp/wikirepo_raw.src
 
SRC=$HOME/.wikirepo.src
 
 
# czcionka: (N)ORMAL i (B)OLD
 
N="\e[0m"
 
B="\e[1;38m"
 
# -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
get_links(){
 
curl -s ${URL} > ${TMP}
 
 
# metoda:
 
# - sed: każdą spację zamienić na znak nowej linii ( składnia linków na wiki wymusza tę spację)
 
# - grep: wylapać tylko linie kończące się na ".rpm"
 
# - awk: wyłuskać linie zawierające linki i wyłuskać link http
 
# - sort: posortowanie i usunięcie pustych linii
 
 
# http://
 
cat ${TMP} \
 
| sed -e 's/\ \ */\n/g' \
 
| grep '.rpm$' \
 
| awk -F "http://" '{ print "http://" $2 }' \
 
| sort -u > ${SRC}
 
 
# TODO: o ile to kiedyś będzie potrzebne
 
# https://
 
# ftp://
 
}
 
 
# -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
split_name(){
 
URL=${1}
 
RPM=${URL##*/}
 
APPS=${RPM%.fc*}
 
VER=${RPM##*.fc} ; VER=${VER%.rpm}
 
FC=${VER%%.*}
 
ARCH=${VER##*.}
 
 
# to tak na wyrost do robienia sortowania według tych parametrów
 
echo ${RPM} ${APPS} ${FC} ${ARCH}
 
}
 
 
split(){
 
cat ${SRC} | xargs -i ${BASE} split_name '{}'
 
}
 
# -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
list_all(){
 
${BASE} split | cut -d' ' -f1
 
}
 
 
install(){
 
RPM=${1}
 
echo -e ":: RPM = \t$B$RPM$N ::"
 
URL=$(grep ${RPM} ${SRC})
 
 
echo -e ":: co chcesz zrobić? ::
 
-ściągnij paczkę (wget)
 
-zainstaluj prosto z linku (rpm)
 
-ściągnij i zainstaluj (yum)
 
-Up (Ctrl+D i ENTER)"
 
 
select cmd in wget rpm yum ; do
 
if [ "${cmd}" == "wget" ] ; then
 
wget ${URL}
 
elif [ "${cmd}" == "rpm" ] ; then
 
if [ $(whoami) != "root" ] ; then
 
echo " sorry, tylko root "
 
else
 
rpm -Uvh ${URL}
 
fi
 
elif [ "${cmd}" == "yum" ] ; then
 
if [ $(whoami) != "root" ] ; then
 
echo " sorry, tylko root "
 
else
 
wget ${URL}
 
yum localinstall --nogpgcheck ${RPM}
 
fi
 
fi
 
done
 
}
 
# -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
main(){
 
echo -e ":: ściągam aktualne linki :: "
 
${BASE} get_links
 
echo -e ":: ${B}wikirepo${N} :: listuje, ściąga, instaluje paczki RPM prosto z http://wiki.fedora.pl/wiki/repo"
 
echo -e ":: skrypt by ${B}borzole${N}"
 
echo -e ":: quit: Ctrl+D\n\n"
 
 
select rpm in $(${BASE} list_all) ; do
 
${BASE} install $rpm
 
done
 
}
 
# uruchomienie funkcji głównej lub z parametru
 
if [ -n "$1" ] ; then
 
${ARGS}
 
else
 
main
 
fi
 
# wyjście z przekazaniem kodu wyjścia ostatniego polecenia
 
exit $?
 
 
</source>
 
  
 
==wgetilla==
 
==wgetilla==

Wersja z 13:10, 11 gru 2009

Spis treści

Tip.png
Proponuję stronkę na skrypty

Jeśli masz skrypt mały lub duży, który mógłby się komuś przydać i nie masz ochoty pisać o nim artykułu na wiki to po prostu wrzuć go tutaj i krótko opisz lub daj link do paczki.

.bashrc

  • nigdy nie ukończony artykuł o pliku ~/.bashrc

fedorachroot

Zrobiłem instalację fedory do chroot, jednak wykonałem to w tak niewdzięczny sposób, że wstydził bym się komuś wmawiać, że tak to się robi. Jednak udało się i system działa już bez zarzutów więc jednak można. Dla zainteresowanych instalacja fedory do chroot najprostszym możliwym sposobem (chyba).

manr

Taki dosyć prościutki skrypt listujący strony man danej paczki rpm/polecenia. Rozbudowany jest tylko po to by pokazać początkującym jak łatwo zrobić obsługę parametrów, funkcje i menu wyboru (bo sam na początku długo tego szukałem).

#!/bin/bash
 
# manr - lista stron man z paczki rpm 
# by borzole
# użycie: manr --help
 
# Nazwa programu
"${0##*/}"
# czcionka normalna
"\e[0m" 
# czcionka bold
"\e[1;38m" 
# jakaś pomoc
"PROGRAM:\n${B}${NAME}${E} - spis stron man wybranej paczki rpm
${B}PARAMETRY:${E}
	${B}<polecenie>${E}
		po wpisaniu dowolnego polecenia wylistuje wszystkie strony man z paczki RPM
	${B}-r, --rpm <paczka>${E}	
		po wpisaniu dowolnej paczki RPM wylistuje z niej wszystkie strony man
	${B}-h, --help${E}
		wypisuje tę pomoc
${B}PRZYKŁADY:${E}
	${B}${NAME} cp${E}
	${B}${NAME} fdisk${E}
	${B}${NAME} -r shadow-utils${E}
	${B}${NAME} -rpm yum-utils${E}
	${B}${NAME} --rpm xorg-x11-server-utils${E}	
	${B}${NAME} --rpm xorg-x11-utils${E}	
	${B}${NAME} --rpm xdg-utils${E}			
 
ps. takie molochy jak GNOME, KDE zazwyczaj nie używają już stron man :)"# rysuje linię
# domyślnie jest "_", ale może rysować linię ze znaku podanego jako parametr
${1:-_}${znak}# gdy parametrem jest polecenie
# z tej paczki poczytamy manuale
# gdy parametrem jest paczka rpm
# z tej paczki poczytamy manuale
# funkcja główna wyświetlająca spis stron man
"Miłego czytania stron man z paczki ${B} $RPM ${E}""Wybierz numer, wyjście: ${B}Ctl+D${E}""bin/" '{printf $2 " "}'# to samo ale wyświetla pełne ścieżki do poleceń
	# select p in `rpm -ql $RPM |grep bin/ `; do man ${p##*/} ; done
}
# ------------------------------------------------------------------------------
# gdy brak parametrów:
# -eq 0 ]; then _help ; fi
# obsługa parametrów
# -gt 0 ]; then
"${1}"# kod wyjścia ostatniego polecenia
 


wgetilla

Michał Bentkowski (mr.ecik) zrobił kiedyś skrypt "wget z powiadomieniem" jednak nie daje rady znaleźć go dzisiaj w google, a skoro był na licencji GPLv2 to pozwolę sobie umieścić tutaj.

#!/bin/bash
 
# wgetilla - wget z powiadomieniem
# równie dobrze to może być prozilla, curl czy aria2
# by Michał Bentkowski (mr.ecik@gmail.com)
# licensed under GPLv2+
# requires: notify-send ( paczka libnotify.rpm )
 
# PRZYKŁAD:
# Jako "download manager" do firefox z wtyczką Flashgot :
# polecenie:
#	/usr/bin/gnome-terminal
# parametry:
# 	-x wgetilla [URL] -P [FOLDER]
# dzięki opcji -P mamy automatyczne sortowanie ściąganych plików
# ICONS: (change if you don't like them ;-))
# PATHS: (change them if it's needed)
#GET=/usr/bin/proz
#GET=/usr/bin/curl
#GET=/usr/bin/aria2c
 
# just run "get" with given parameters
# check whether $DISPLAY exists,
# if not, exit with get's exit code
[ "x$DISPLAY" == "x"# don't notify if "--help" was invoked
"$p" == "--help""x$EXIT" == "x0""Download OK: $*""Download ERROR: $*"

zenity

Skrypty z użyciem graficznych okienek zenity znajdują się w artykule o zenity

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia