Modem SpeedTouch 330

Z Fedora Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Instalacja zależności

Korzystając z płyty jako źródła oprogramowania, instalujemy:

yum install ppp linux-atm-libs rp-pppoe

gdyby były problemy to tu jest mały poradnik jak skonfigurować lokalne repo

Wersje modemu

Podłącz modem. Sprawdzimy teraz wersję oprogramowania naszego modemu, wpisując w konsoli:

awk '/4061/ { print $5 }' /proc/bus/usb/devices

w moim przypadku otrzymałem wynik:

4.00

Odłącz modem

Instalujemy firmware

Firmware nie zależy od architektury Twojej Fedory i jest to ten sam plik dla wersji 32 i 64 bitowej. W jednym z poradników natknąłem się na tzw. firmware-extractor, który do niczego nie jest nam potrzebny w fedorze, gdyż zrobimy to "z palca". Paczka powinna być na CD od tpsy, a jeśli nie to z netu. Thomson usunął linki, więc możemy skorzystać z uprzejmości NetBSD i dla wersji 2,4,5 pobieramy SpeedTouch330_firmware_3012.zip

Po rozpakowaniu w katalogu wydajemy polecenia, które podzielą plik ZZZL_3.012 na dwie części:

dd bs=1 count=935 skip=32 if=ZZZL_3.012 of=speedtch-1.bin.4.00
dd bs=1 count=775545 skip=967 if=ZZZL_3.012 of=speedtch-2.bin.4.00
Uwaga! ostatnie numery ozn. uzyskaną wcześniej wersję modemu!

Tak przygotowane pliki, należy umieścić w katalogu /lib/firmware. W tym celu należy jako root wydać w tym katalogu komendę:

mv speedtch-*.bin.4.00 /lib/firmware

Jak tylko firmware znajdzie się na swoim miejscu możemy się przekonać czy działa, wpisując w konsoli:

tail -f /var/log/messages

i podłączając modem. Na konsoli zostanie wydrukowana informacja o znalezionym sprzęcie.

Konfiguracja połączenia

Tworzymy plik z konfiguracją

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0

jednak zawartość zależy od dostawcy internetu:

Neostrada TPSA

Zawartość pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0

DEVICE=ppp0
BOOTPROTO=dialup
TYPE=xDSL
PEERDNS=yes
PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid
CONNECT_POLL=6
CONNECT_TIMEOUT=180
SYNCHRONOUS=no
DEFROUTE=yes
LCP_INTERVAL=10
LCP_FAILURE=2
USER='moj_login@neostrada.pl'
VPI=0
VCI=35
LINUX_PLUGIN=pppoatm.so
ONBOOT=yes
DNS1=208.67.222.222
DNS2=208.67.220.220 

Proszę oczywiście zmienić tę linijkę: USER='moj_login@neostrada.pl'

Do tego tworzymy jeszcze dwa bliźniacze pliki. Najpierw pierwszy:

nano /etc/ppp/pap-secrets

o zawartość

"mój_login@neostrada.pl" "*" "hasło123"

ustawiamy prawa dostępu do pliku

chmod 700 /etc/ppp/pap-secrets

i na koniec klonujemy z zachowaniem praw

cp -p /etc/ppp/pap-secrets /etc/ppp/chap-secrets

Uruchamianie połączenia

Tak skonfigurowane połączenie jest zależne od działania usługi network. Aby się połączyć, wystarczy jako root wykonać:

service network start

Proszę tylko pamiętać, że usługi network i NetworkManager wzajemnie się wykluczają i nie powinny być uruchomione jednocześnie. Więcej w artykule o konfiguracji usług.

Modem wymaga czasu na uzyskanie synchronizacji i dlatego włączanie usługi przy starcie systemu wprowadza niepotrzebne opóźnienie. W moim przypadku najkorzystniejsze okazało się uruchamianie połączenia na samym końcu, przez dopisanie na końcu pliku /etc/rc.local linijki:

service network start &
Uwaga! proszę koniecznie pamiętać o umieszczeniu znaku &

Serwer

Pomimo posiadania zmiennego adresu IP, możemy postawić serwer dostępny pod jednym adresem.

DynDNS

Jednym z dostawców tej usługi jest serwis dyndns.org, gdzie wystarczy założyć konto. W systemie musimy uruchomić usługę, która będzie okresowo aktualizować nasz adres IP w bazie serwisu.

Instalujemy program ddclient

yum install ddclient

Edytujemy teraz plik konfiguracyjny /etc/ddclient.conf. Serwis udostępnia również generator configa:

W moim przypadku plik wygląda tak:

daemon=300				# check every 300 seconds
syslog=yes				# log update msgs to syslog
#mail=root				# mail all msgs to root
#mail-failure=root			# mail failed update msgs to root
mail-failure=mój_mail@gmail.com 
pid=/var/run/ddclient/ddclient.pid	# record PID in file.
ssl=yes					# use ssl-support.  Works with ssl-library

## Detect IP with our CheckIP server
use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'
use=if, if=ppp0

## Default options
protocol=dyndns2
server=members.dyndns.org

## DynDNS username and password here
login=moj_login
password='hasełko'

## Dynamic DNS hosts
mój_adres.dyndns.org

Proszę oczywiście wprowadzić własne nazwy i hasła.
Uruchamiamy usługę:

service ddclient start

oraz na stałe z każdym startem systemu

chkconfig ddclient on

To wszystko. Mamy już stały adres, pozostaje już tylko

Linki

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Wiki
Nawigacja
Inne
Narzędzia